Περίληψη

Ένας ερημίτης καθηγητής αγγλικών που πάσχει από σοβαρή παχυσαρκία, προσπαθεί να συνδεθεί ξανά μετηναποξενωμένη κόρη του, σε μία τελευταία απόπειρα να εξιλεωθεί.

Πολυμέσα

1 videos

Προβολές

  • 19:30
  • 19:30
  • 19:30
  • 19:30
  • 19:30
  • 19:30
  • 19:30
  • 19:30