Συχνές Ερωτήσεις

Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήρια σας από το ταμείο του Κινηματογράφου.

Τι έκπτωση κερδίζω με την προαγορά εισιτηρίου;

Αυτό εξαρτάται πάντα από την παράσταση.

Υπάρχουν αριθμημένες θέσεις;

Εξαρτάται από την παράσταση.

Επιτρέπεται η φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της παράστασης;

Όχι. Η φωτογράφηση και η βιντεοσκόπηση υπόκεινται στην νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων οπότε απαγορεύονται.

Θεατρικές Παραστάσεις